Abbas, Novida. “Ragam Hias Pada Kompleks Makam Sunan Drajat”. Berkala Arkeologi 2, no. 1 (March 31, 1981): 24-31. Accessed June 1, 2020. https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/287.