Nuralang, A. “Imigran Cina: Peranannya Dalam Sejarah Perdagangan Di Indonesia”. Berkala Arkeologi, vol. 22, no. 1, May 2002, pp. 58-65, doi:10.30883/jba.v22i1.850.