Sosiana Budisantosa, T. M. “MEGALIT DAN KUBUR TEMPAYAN DATARAN TINGGI JAMBI DALAM PANDANGAN ARKEOLOGI DAN ETNOSEJARAH”. Berkala Arkeologi, vol. 35, no. 1, May 2015, pp. 17-30, doi:10.30883/jba.v35i1.36.