[1]
B. Arkeologi, “Cover Volume 42 No. 1 May 2022 ”, berkalaarkeologi, vol. 42, no. 1, Jul. 2022.