[1]
B. Arkeologi, “Frontmatter JBA Vol. 9 No. 1 1988”, berkalaarkeologi, vol. 9, no. 1, Mar. 1988.