[1]
B. Arkeologi, “Preface Berkala Arkeologi Volume 39 No. 1 May 2019”, berkalaarkeologi, vol. 39, no. 1, p. i-v, Jun. 2019.