Nazarudin, Imam. 2012. “RUMAH PENCU DI KUDUS: KAJIAN BERDASARKAN TIPOLOGI DAN POLA SEBARAN”. Berkala Arkeologi 32 (1):51-64. https://doi.org/10.30883/jba.v32i1.47.