SUHADI, M. PRASASTI RUMWIGA. Berkala Arkeologi, v. 4, n. 1, p. 37-47, 1 Mar. 1983.