Nazarudin, I. (2012). RUMAH PENCU DI KUDUS: KAJIAN BERDASARKAN TIPOLOGI DAN POLA SEBARAN. Berkala Arkeologi, 32(1), 51-64. https://doi.org/10.30883/jba.v32i1.47