Sosiana Budisantosa, T. M. (2015). MEGALIT DAN KUBUR TEMPAYAN DATARAN TINGGI JAMBI DALAM PANDANGAN ARKEOLOGI DAN ETNOSEJARAH. Berkala Arkeologi, 35(1), 17–30. https://doi.org/10.30883/jba.v35i1.36