(1)
Arkeologi, B. Backcover Volume 41 No. 2 November 2020. berkalaarkeologi 2021, 41.