(1)
Arkeologi, B. Frontmatter JBA Vol. 9 No. 1 1988. berkalaarkeologi 1988, 9.