(1)
Arkeologi, B. Preface Berkala Arkeologi Volume 39 No. 1 May 2019. berkalaarkeologi 2019, 39, i-v.