[1]
Nazarudin, I. 2012. RUMAH PENCU DI KUDUS: KAJIAN BERDASARKAN TIPOLOGI DAN POLA SEBARAN. Berkala Arkeologi. 32, 1 (May 2012), 51-64. DOI:https://doi.org/10.30883/jba.v32i1.47.