TY - JOUR AU - Selarti Venetsia Saraswati PY - 1981/03/31 Y2 - 2019/11/18 TI - ARCA VISNU CIBUAYA II DALAM PERBANDINGAN JF - Berkala Arkeologi JA - berkalaarkeologi VL - 2 IS - 1 SE - Articles DO - 10.30883/jba.v2i1.286 UR - https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/286 AB - Untuk mempelajari bentuk-bentuk-arca, dalam hal ini arca-arca dewa, harus diperhatikan apa yang mendasari pembuatan arca tersebut. Perwujudan dewa ke dalam bentuk arca disebabkan oleh adanya dorongan untuk mengkonkritkan bentuk-dewa-dewa tersebut yang semula merupakan suatu gambaran yang abstrak. Dengan tujuan itu kemudian dewa-dewa diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat dan diraba, yaitu dalam bentuk arca. ER -