KALIGRAFI ISLAM PADA DINDING MASJID KUNA CIKONENG ANYER-BANTEN: KAJIAN ARTI DAN FUNGSI

Authors

  • Lia Nuralia Balai Arkeologi Jawa Barat

DOI:

https://doi.org/10.30883/jba.v37i1.82

Keywords:

Islamic calligraphy, ancient mosque, Cikoneng, meaning and function, archaeology

Abstract

The aim of this paper is to understand the meaning and function of Islamic calligraphy (Arabic calligraphy) on the walls of the Cikoneng ancient mosque, Anyer-Banten. Descriptive with interpretation method is used to make the systematic description. Islamic calligraphy is found on the upper walls of the Cikoneng mosque inside the men's and the women's prayer room, consist a quotations of the Holy Qur'an and the Hadist of the Prophet. The conclusion is that Islamic calligraphy as decoration contains meaning and function through nonverbal language, which is adapted to the social conditions of Cikoneng society in the Dutch era.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, Mohd. Bakhir Hj. 2006. Sumbangan Kaligrafi Arab Dalam Kesenian Islam: Suatu Kajian Sejarah. Artikel dalam Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian, anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerja sama Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan pada 7-8 Ogos 2006 di Bilik Senat, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Faruqi, Ismail. 1989. Islam dan Kebudayaan. Bandung: Mizan.

Ambary, Hasan Muarif. 1991. Kaligrafi Islam Indonesia, Dimensi dan Signifikansinya dari Kajian Arkeologi.Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Ambary, Hasan Muarif. 1993. Epigrafi Islam di Indonesia: Kajian Berdasarkan Data Arkeologi. Dalam Machi Suhadi (Ed.), Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 205-218.

Ambary, Hasan Muarif Ambary. 1998. Menemukan Peradaban, Arkeologi dan Islam di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Ambary, Hasan Muarif. 2010. Kaligrafi Islam Indonesia: Dimensi dan Signifikansinya Dari Kajian Arkeologi.

Atmojo, Junus Satrio (penyunting). 1999. Masjid Kuno Indonesia.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

An-Nawawy. 2000. Kitab Al-Adzkaar: Do’a dan Dzikir dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah as-Shahibah. Terjemahan Ishamudin dkk. Surabaya: Darul Ilmi Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Mushaf Al-Kamil. Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an dan disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. Jakarta: Darus Sunnah.

Handinoto dan Samuel Hartono, 2007.Pengaruh Pertukangan Cina Pada Bangunan Masjid Kuna di Jawa Abad 15-16.Dimensi Teknik Arsitektur,Vol. 35, No. 1, Juli 2007: 23 – 40.

Leech, Geoffrey. 2003. Semantik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuralia, Lia. 2012. Masjid Cikoneng Anyer Banten: Wujud Akulturasi Masyarakat Muslim Cikoneng. Dalam Purbawidya Vol.1 No.1, Tahun 2012.Hlm. 229-248.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. 2008. Metode Penelitian Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Pijper, G.F. 1999. Arsitektur Masjid Peninggalan Kerajaan Islam di Jawa, http://www.bimbie.com/arsitektur-masjid.htm, diakses 29 Mei 2017).

Pijper, G.F. 1985. Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950. Terjemahan Tujimah. Jakarta.

Rochym, Abdul. 1983. Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia. Bandung: Angkasa.

Siregar, Parlindungan. 2010. Laporan Hasil Penelitian Masjid Kebon Jeruk: Potret Akulturasi Masyarakat Muslim Jakarta Abad XVIII. Jakarta:Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lekturdan Khasanah Keagamaan.

Tim Penyusun. 2011. Laporan Penelitian Arkeologi Pemukiman Puncak-Puncak Peradaban Awal Masehi Sampai Masa Kolonial di Kabupaten Serang dan Sekitarnya, Provinsi Banten. Bandung: Balai Arkeologi Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (tidak diterbitkan).

Wardani, Laksmi Kusuma dan Arinta Prilla Gustinantari.2008.Penerapan Elemen Hias Pada Interior Masjid Al Akbar Surabaya. Dalam Dimensi Interior, Vol. 6 , No. 2 Desember 2008. Halaman 99-110.

Downloads

Published

2017-05-31

How to Cite

Nuralia, L. (2017). KALIGRAFI ISLAM PADA DINDING MASJID KUNA CIKONENG ANYER-BANTEN: KAJIAN ARTI DAN FUNGSI. Berkala Arkeologi, 37(1), 85–100. https://doi.org/10.30883/jba.v37i1.82

Issue

Section

Articles